Resilient Cities Catalyst


Resilient Cities Catalyst


Το Resilient Cities Catalyst (RCC) είναι ένας διεθνής Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με γραφεία στη Νέα Υόρκη και την Αθήνα, που δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη προγραμμάτων αστικής ανθεκτικότητας και την ενίσχυση μιας διεθνούς κοινότητας για την ανθεκτικότητα και ιδρύθηκε από ανώτατα στελέχη του διεθνούς προγράμματος των 100 Ανθεκτικών Πόλεων. Επικεντρώνεται στη συνδυαστική αντιμετώπιση τριών μεγάλων παγκόσμιων τάσεων. Την κλιματική αλλαγή, την αστικοποίηση και τη διαχείριση κρίσεων, υπό το πρίσμα της μακροπρόθεσμης δίκαιης ανάπτυξης και με δεδομένο ότι η αυξανόμενη συχνότητα και δριμύτητα των κλιματικών καταστροφών έχει αναδείξει τις δομικές αδυναμίες, που επηρεάζουν άνισα τις κοινότητες ανά των κόσμο. Η προσέγγισή μας βασίζεται στην εφαρμοσμένη εμπειρία μας σε 48 χώρες και χωρίζεται σε τρεις άξονες δράσης: Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάπτυξη δεξιοτήτων για κοινότητες, πόλεις και άλλους δρώντες με στόχο την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ανθεκτικότητας , ανάπτυξη συνεργασιών συμβάλλοντας στην διάχυση της γνώσης και στη διαμόρφωση πολιτικών για την ανθεκτικότητα και τέλος, σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων παρέμβασης, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες, με επίκεντρο τις πιο ευάλωτες ομάδες.


Στοιχεία Επικοινωνίας :