Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής

μία δυναμική πρωτοβουλία


Τι είναι ο

Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής

Ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής (ΚΚΑ) είναι μία σύμπραξη τριών φορέων διεθνούς εμβέλειας: του διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού Resilience Cities Catalyst (RCC), του ιδρύματος The Democracy and Culture Foundation (DCF) και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Δημιουργήθηκε για να συμβάλλει στην ενίσχυση του πράσινου μετασχηματισμού, στην επιτάχυνση της ανάκαμψης και στην επίτευξη της ανθεκτικότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι η απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας είναι η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, στον Κόμβο Κλιματικής Αλλαγής έχουμε την πεποίθηση ότι η κοινωνία οφείλει να αναλάβει ενεργό ρόλο κατά την πράσινη μετάβαση. Ο Κόμβος στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής δημοκρατίας, ενεργοποιώντας και ενδυναμώνοντας την κοινωνική ευθύνη.

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα

Γνώση και πληροφορία

Χαρτογράφηση των φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της ανθεκτικότητας. Με βάση την καταγραφή αυτήν, δημιουργήθηκε ένα πρωτογενές, πρωτότυπο ευρετήριο δρώντων και δράσεων, μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, ένα one-stop shop.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση δικτύωσης

Προβολή των φορέων που συμμετέχουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα και ενίσχυση των επαφών μεταξύ εθνικών και τοπικών φορέων του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα προσφέρει στους συμμετέχοντες-χρήστες και ευκαιρίες απευθείας διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Εκπαίδευση και επιμόρφωση μέσω του σχεδιασμού πιλοτικών έργων μετασχηματισμού στις συνεργαζόμενες δημοτικές αρχές. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την υποστήριξη έργων ως προς τον σχεδιασμό και την αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων.

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη εργασία και νέοι

Συγκέντρωση και αξιολόγηση της πληροφορίας σχετικά με την πράσινη εργασία στην Ελλάδα. Ανάδειξη των ευκαιριών και των προκλήσεων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας για τους επενδυτές, τους δημόσιους φορείς, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Εκδηλώσεις