Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής

μία δυναμική πρωτοβουλία


Τι είναι ο

Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής

Ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής (ΚΚΑ) είναι μία σύμπραξη τριών φορέων διεθνούς εμβέλειας: του διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού Resilience Cities Catalyst (RCC), του ιδρύματος The Democracy and Culture Foundation (DCF) και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Δημιουργήθηκε για να συμβάλλει στην ενίσχυση του πράσινου μετασχηματισμού, στην επιτάχυνση της ανάκαμψης και στην επίτευξη της ανθεκτικότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι η απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας είναι η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, στον Κόμβο Κλιματικής Αλλαγής έχουμε την πεποίθηση ότι η κοινωνία οφείλει να αναλάβει ενεργό ρόλο κατά την πράσινη μετάβαση. Ο Κόμβος στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής δημοκρατίας, ενεργοποιώντας και ενδυναμώνοντας την κοινωνική ευθύνη.

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα

Γνώση και πληροφορία

Χαρτογράφηση των φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της ανθεκτικότητας. Με βάση την καταγραφή αυτήν, δημιουργήθηκε ένα πρωτογενές, πρωτότυπο ευρετήριο δρώντων και δράσεων, μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, ένα one-stop shop.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση δικτύωσης

Προβολή των φορέων που συμμετέχουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα και ενίσχυση των επαφών μεταξύ εθνικών και τοπικών φορέων του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα προσφέρει στους συμμετέχοντες-χρήστες και ευκαιρίες απευθείας διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Εκπαίδευση και επιμόρφωση μέσω του σχεδιασμού πιλοτικών έργων μετασχηματισμού στις συνεργαζόμενες δημοτικές αρχές. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την υποστήριξη έργων ως προς τον σχεδιασμό και την αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων.

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη εργασία και νέοι

Συγκέντρωση και αξιολόγηση της πληροφορίας σχετικά με την πράσινη εργασία στην Ελλάδα. Ανάδειξη των ευκαιριών και των προκλήσεων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας για τους επενδυτές, τους δημόσιους φορείς, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Εκδηλώσεις

Το κόστος για την υγεία και το περιβάλλον από τη βιομηχανική ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη

Νέα

Το οικονομικό κόστος που συνδέεται με τις αρνητικές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης είναι σημαντικό. Οι μέθοδοι εκτίμησης των ζημιών ή του «εξωτερικού» κόστους, που συνδέονται με τις επιπτώσεις της βιομηχανικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα, τις υποδομές και το κλίμα εξακολουθούν να εξελίσσονται. Η παρούσα συνοπτική ενημέρωση  του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος παρουσιάζει την τελευταία αξιολόγηση των τάσεων στις εξωτερικότητες της βιομηχανικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκλήθηκε από περισσότερες από 10.000 εγκαταστάσεις κατά την τελευταία δεκαετία

The economic costs associated with the negative impacts of air pollution caused by Europe’s industrial plants are substantial. The methods of estimating the damage or ‘external’ costs associated with industrial pollution’s impacts on human health, ecosystems, infrastructure, and climate continue to evolve. This briefing presents the latest assessment of the trends in externalities of industrial air pollution caused by over 10,000 facilities during the last decade.

Δείτε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία

Νέα

Δείτε την έκθεση του World Economic Forum,  με μια εις βάθος οικονομική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή θα αναδιαμορφώσει τον τομέα της υγείας τις επόμενες δύο δεκαετίες. Επισημαίνει τους αυξημένους κινδύνους από νέους παθογόνους παράγοντες, τη ρύπανση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και δείχνει πώς αυτά θα επιδεινώσουν τις τρέχουσες ανισότητες στον τομέα της υγείας, επηρεάζοντας δυσανάλογα τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

Δείτε περισσότερα

Κλιματική Αλλαγή Στην Ελλάδα

Νέα

Δείτε την έρευνα της διαΝΕΟσις η οποία καταγράφει τις απόψεις των πολιτών για μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στη χώρα μας, τις αντιλαμβανόμενες συνέπειες και αρμοδιότητες καθώς και τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι ίδιοι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της.

 

 

 

Δείτε περισσότερα