Νέα

Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν παράταση της διαβούλευσης

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (opengov.gr) σχέδιο νόμου με τίτλο: «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος».

Το νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει πλήθος άρθρων (143) που άπτονται θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και περιβαλλοντικής προστασίας, κατατέθηκε χωρίς σχετική ανακοίνωση ή δελτίο Τύπου, και, κυρίως, με προθεσμία διαβούλευσης μόλις τεσσάρων ημερών (εκ των οποίων οι δύο είναι Σαββατοκύριακο και η μία επίσημη αργία), ήτοι έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Η εν λόγω προθεσμία, εντός εορταστικού τριημέρου, άφησε πραγματικό περιθώριο δυνατότητας συμμετοχής των πολιτών μίας μόνο εργάσιμης ημέρας, συνιστώντας έτσι κατάφωρη παράβαση των οριζόμενων στον νόμο 4622/2019 («Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης») για την καλή νομοθέτηση, και ιδίως παράβαση της νομοθετημένης διάρκειας διαβούλευσης των δύο εβδομάδων (άρθρο 61 παρα. 2), η οποία μπορεί να συντμηθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα, μόνο κατόπιν τεκμηρίωσης των λόγων σύντμησης στη συνοδευτική έκθεση της ρύθμισης (άρθρο 61. Παρα. 3) και ύστερα από εισήγηση του οικείου Υπουργού και έγκριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και της γενικής αρχής ότι η δημόσια διαβούλευση σκοπό έχει την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν κάθε ενδιαφερόμενου.

 Άμεση αντίδραση επί των ανωτέρω εκδηλώθηκε από 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες σε κοινή ανακοίνωση τους κατήγγειλαν την ανωτέρω απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ζήτησαν την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας δημόσιας διαβούλευσης κατά τουλάχιστον ένα μήνα, ώστε να υπάρξει ουσιαστική συμμετοχική διαδικασία.

Μπορείτε να βρείτε την κοινή επιστολή των εν λόγω περιβαλλοντικών οργανώσεων εδώ.