Νέα

Ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής στο Athens Democracy Forum 2022

Ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής (Climate Change Hub), η δυναμική πρωτοβουλία του διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού Resilience Cities Catalyst (RCC), του ιδρύματος The Democracy and Culture Foundation (DCF) και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), συμπλήρωσε έναν χρόνο λειτουργίας. Τα αποτελέσματα της δράσης του Κόμβου για το 2021-2022, πρώτο έτος λειτουργίας του, παρουσιάστηκαν την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum 2022.

Κατά την έναρξη της παρουσίασης ο Αντώνης Κεφαλάς, σύμβουλος στρατηγικής του Κόμβου και αντιπρόεδρος του Democracy and Culture Foundation, αναφέρθηκε στην αποστολή και στους στόχους του Κόμβου, στην παρούσα συγκυρία, ειδικά υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης. Στη συνέχεια, η Μαρία Λογοθέτη, πρόεδρος του Κόμβου, έκανε έναν σύντομο απολογισμό των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Ανέδειξε μεταξύ άλλων και τα δυο έργα προτεραιότητας του Κόμβου, τον ιστότοπο και τη διαδραστική Πλατφόρμα, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία του Κόμβου εξαρτάται από την ενεργή συμμετοχή των μελών του.

Ακολούθησε η παρουσίαση του ιστότοπου του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής και της διαδραστικής Πλατφόρμας, βασικού εργαλείου του Κόμβου, από τον Χρήστο Παπαδάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας Lioncode. Η Κωνσταντίνα Καρύδη, αντιπρόεδρος του Κόμβου, και ο Γιώργος Δικαίος, επιστημονικός συνεργάτης του Κόμβου, παρουσίασαν τη μέθοδο που ακολουθήθηκε για την πιλοτική χαρτογράφηση των δράσεων του συνόλου των δήμων της χώρας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με βάση τη δημόσια διαθέσιμη πληροφορία και ταξινομήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η χαρτογράφηση αυτή αριθμεί περισσότερες από 2.000 μοναδικές εγγραφές δράσεων των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα που σχετίζονται με την κλιματική μετάβαση και την ανθεκτικότητα.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, την οποία συντόνισε η καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση, σύμβουλος στρατηγικής του Κόμβου, συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους εκπρόσωποι φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ αυτών: το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η Τράπεζα της Ελλάδος, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η ΕΥΔΑΠ, ο ΣΕΒ, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η Expertise France, η Greenpeace, η Οργάνωση ΓΗ, η Ecogenia-Γενιά με Όραμα, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ο καθηγητής Δημήτρης Λάλας, σύμβουλος στρατηγικής του Κόμβου, ο Αχιλλέας Τσάλτας, πρόεδρος του Democracy and Culture Foundation, αντιπρόεδρος των NYT και μέλος του ΔΣ του Κόμβου, ο Γιώργος Καμίνης, βουλευτής επικρατείας και π. δήμαρχος Αθηναίων, καθώς και εκπρόσωποι των διεθνών δικτύων Covenant of Mayors και C40.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες με τις τοποθετήσεις τους κατέδειξαν το γεγονός ότι ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του πράσινου μετασχηματισμού της χώρας, αναλαμβάνοντας μία σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο Κόμβος δύναται να:

  • Ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους οι οποίοι, σύμφωνα με τον νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, αναλαμβάνουν πλέον σημαντικές αρμοδιότητες.
  • Εμπλουτίσει τις πράσινες δράσεις με τη διάσταση της πραγματικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
  • Διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία και στα δεδομένα.
  • Υποστηρίξει τους νέους στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής καθώς και στην εύρεση θέσεων πράσινης εργασίας.
  • Να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση ουσιαστικής επικοινωνίας και στενής συνεργασίας μεταξύ επιστημονικής κοινότητας και πολιτειακών παραγόντων.

Κλείνοντας, ήταν κοινός τόπος η διαπίστωση των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών ότι για την επίτευξη του κλιματικού μετασχηματισμού δεν αρκεί μόνο η δημιουργία υποδομών, απαιτείται η ενίσχυση των πολιτικών για την αντιμετώπιση της κοινωνικής τρωτότητας, η κατανόηση  των τρεχουσών και μελλοντικών κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων και τέλος η έμπρακτη ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, μέσω της διάχυσης της πληροφορίας και της γνώσης.

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της συνάντησης, η Μαρία Λογοθέτη ενημέρωσε τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες σχετικά με τις επόμενες δράσεις του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής, ανακοινώνοντας τη διοργάνωση ειδικής συνάντησης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη λειτουργία τόσο του Κόμβου όσο και της Πλατφόρμας.