Γνώση και πληροφορία


Ο άξονας «Γνώση και πληροφορία» περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των κύριων εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της ανθεκτικότητας. Με βάση τη χαρτογράφηση αυτή δημιουργήθηκε ένα πρωτογενές, πρωτότυπο ευρετήριο δρώντων και δράσεων, μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, ένα one-stop shop. Αυτή αποτελεί την σπονδυλική στήλη του Κόμβου για την Κλιματική Αλλαγή.

Στην πλατφόρμα συγκεντρώνονται και αξιολογούνται πρωτοβουλίες, δεδομένα και βέλτιστες πρακτικές από την ακαδημαϊκή κοινότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους κρατικούς φορείς, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Επίσης το εν λόγω ευρετήριο διαθέτει και ενότητα με τα επιστημονικά δεδομένα και τις νομικές δεσμεύσεις, σε τοπικό και εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής, διευκολύνεται η κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία αποκτούν ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα στα θέματα της κλιματικής αλλαγής και της πράσινης εργασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής.

Ας θυμηθούμε τα αυτονόητα

Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης αποτελούν μια παγκόσμια υπαρξιακή απειλή, η οποία επηρεάζει περισσότερο τους ευάλωτους, εντείνοντας τη φτώχεια, τις ανισότητες και την περιθωριοποίηση. Οι ολοένα και συχνότεροι παρατεταμένοι καύσωνες, οι καταστροφικές πυρκαγιές, οι έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες αποτελούν ένα μικρό μόνο δείγμα για το μέλλον που μας περιμένει και τη συνακόλουθη κοινωνική αναστάτωση. Πολλά […]

Διαβάστε περισσότερα