Νέα

Η Kλιματική Aλλαγή Στην Αθήνα

Στην επικαιροποιημένη έκθεση της διαΝΕΟσις με τίτλο «Ενσωματώνοντας την κλιματική αλλαγή στον μετασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας» παρουσιάζονται με τη χρήση πολλαπλών πηγών δεδομένων, οι τρόποι με τους οποίους η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις μεγάλες πόλεις μέσω του παραδείγματος της Αθήνας. Μέσα από προσομοιώσεις κλιματικών μοντέλων παρουσιάζονται μελλοντικά σενάρια, καθώς και μέθοδοι προσαρμογής τόσο του αστικού περιβάλλοντος, όσο και των τομέων παραγωγής (πρωτογενούς και τριτογενούς) στην κλιματική αλλαγή.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης μπορείτε να τα διαβάσετε συνοπτικά εδώ.