Νέα

Κενό πράσινων δεξιοτήτων: αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση

Σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο, καταγράφονται και αναλύονται οι προκλήσεις που εντοπίζονται σε διάφορες επιχειρήσεις, καθώς στην εποχή του αυξημένου κλιματικού κινδύνου που διανύουμε, διαφαίνονται δραστικές αλλαγές  στην υποβολή εκθέσεων ESG, που απαιτούν την αναβάθμιση των «πράσινων δεξιοτήτων» των στελεχών. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Πράσινων Δεξιοτήτων 2023 του LinkedIn, οι μέσες απαιτήσεις θέσεων εργασίας περιλαμβάνουν 24% περισσότερες «πράσινες» δεξιότητες έναντι του 2015, αλλά υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων «πράσινων» ταλέντων, με αποτέλεσμα να απαιτούνται αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του ραγδαία μεταβαλλόμενου αυτού τοπίου.

Ολόκληρο το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ