Νέα

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του World Economic Forum σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην υγεία, μέχρι το 2050, η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να προκαλέσει επιπλέον 14,5 εκατομμύρια θανάτους και 12,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομικές απώλειες παγκοσμίως. Για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό αυτών των νέων κλιματικών προκλήσεων θα απαιτηθεί ένας ολοκληρωμένος μετασχηματισμός του συστήματος υγείας και παγκόσμιες συνεργατικές προσπάθειες μεταξύ ενδιαφερομένων μερών και βιομηχανιών.

Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης προβλέπεται επίσης να αντιμετωπίσουν πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω των επιπτώσεων που προκαλούνται από το κλίμα. Η ανάλυση προσδιορίζει τις πλημμύρες και τις ξηρασίες ως κύριες αιτίες θνησιμότητας που σχετίζονται με το κλίμα και τα κύματα καύσωνα ως τη μεγαλύτερη αιτία οικονομικών απωλειών. Προβλέπει επίσης την άνοδο και την εξάπλωση ευαίσθητων στο κλίμα ασθενειών όπως η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός.

Η έκθεση τονίζει την επείγουσα ανάγκη για παγκόσμιες στρατηγικές μείωσης των εκπομπών και προσαρμογή των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, υποστηρίζοντας τις συνεργατικές προσπάθειες για τον μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας ως απάντηση σε αυτήν την κλιμακούμενη κρίση.