Ενίσχυση δικτύωσης


Ο άξονας «Ενίσχυση δικτύωσης» περιλαμβάνει την προβολή των φορέων που συμμετέχουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα, την ενίσχυση των επαφών μεταξύ εθνικών και τοπικών φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.

Επιπλέον, προωθείται η αλληλοενημέρωση, η επικοινωνία και η διασύνδεση των φορέων, τομεακά ή δια τομεακά, μέσω σεμιναρίων, εργαστηρίων, πάνελ διαβούλευσης, αξιοποιώντας διαδικτυακές και μη εφαρμογές και δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των μεθόδων συμμετοχικής δημοκρατίας, με απώτερο στόχο την εμπλοκή του ευρύτερου κοινού. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα προσφέρει στους συμμετέχοντες-χρήστες, μεταξύ άλλων, και ευκαιρίες απευθείας διμερούς διασύνδεσης, μη ανοικτής στο ευρύ κοινό.